logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Tag glas- og sanitetsskader ud af ejendomsforsikringen

– det betaler sig

Glas- og sanitetsdækning belaster ejendomsforsikringen
De fleste forsikringer for boligejendomme – hvad enten ejendommen huser butikker eller ej – er kombinerede forsikringer, der dækker brand, andre bygningsskader samt grundejeransvar.

Dækningen for de såkaldte andre bygningsskader omfatter typisk glas og sanitetsdækning, men kan også indeholde dækning for svamp- og insektskader, udvidet rørskadedækning samt eventuelle andre dækninger.

Det er en ganske almindelig måde at indrette ejendomsforsikringen på – men ikke nødvendigvis den bedste. Heldigvis sker der som regel langt flere skader på glas i vinduer og døre samt på toiletter og håndvaske, end der gør på andre bygningsdele. Selvom det almindeligvis er billigere at reparere glas- og sanitetsskader end andre bygningsskader, belaster sådanne skader alligevel hele ejendomsforsikringen – ikke kun med erstatningsudgifter, men også via sagsbehandlingsudgifter. På samme måde vil et ugunstigt skadeforløb, eksempelvis som følge af dyre brand-, storm-, og skybrudsskader, ofte føre til varsling af stigende præmier for hele ejendomsforsikringen – ikke kun for de dele af ejendomsforsikringen, der har et dårligt skadeforløb.

Separat glas- og sanitetsforsikring er ofte en fordel
Det kan altså ofte betale sig at tage glas- og sanitetsskader – der er de såkaldte frekvensskader – ud af ejendomsforsikringen. I stedet kan man så tegne en separat forsikring for denne risiko i et andet forsikringsselskab, end der hvor ejendomsforsikringen er placeret. Det er almindeligt, at forsikringsselskaber har matematiske modeller, der laver automatiske lønsomhedsberegninger, ikke kun ud fra skadeudgiften på en forsikring, men også ud fra antal anmeldte skader – den såkaldte skadefrekvens – og det kan få negative præmiemæssige effekter, hvis der ud fra den matematiske model anmeldes for mange skader på forsikringen. Netop derfor kan der være en økonomisk fordel i at sprede risikoen og tegne en separat forsikring – eksempelvis i Dansk Glas Forsikring.

Dansk Glas har specialviden
Hos Dansk Glasforsikring er vi specialister i forsikring af glas- og sanitet. Vi kender glas- og sanitetsbranchen og priserne på dette område. Ved skader bruger du din egen glarmester, så der er ikke fremmede håndværkere involveret. Dansk Glasforsikring leverer vi et meget højt serviceniveau, og vores store ekspertise på området kommer vore kunder til gode i form af særdeles konkurrencedygtige præmier.

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem