logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Gør dit Boligområde til et mere sikkert

Gør dit Boligområde til et mere sikkert sted at bo med en hjertestarter med de nyeste teknologier

Hvert år får cirka 4000 mennesker hjertestop uden for de danske hospitaler. Heldigvis har den stigende andel af personer, der gør noget, når et medmenneske falder om, samt implementeringen af hjertestartere rundt om i landet bidraget til, at chancen for at overleve et hjertestop er øget markant over de seneste årtier.

I 2001 var der kun ca. 0-2 procents chance for at overleve et hjertestop uden for hospital, i 2013 var overlevelsen oppe på ca. 13 procent. Dette skyldes at betydelig flere patienter får HLR inden ambulancen ankommer. Derudover har flere regioner opstartet hjerteløber- og førstehjælpsprojekter der skal gøre, at der kommer førstehjælpere og hjertestartere frem inden ambulancerne. ”Vi ved at overlevelsen kan nå helt op på 70 procent, ved en tidlig indsats ved hjertestop”, siger Mark Russell fra SafetyGroup.

Flest får hjertestop i eget hjem og her er overlevelsen dårligst
3000 ud af 4000 hjertestop i Danmark uden for hospital sker i eget hjem. I eget hjem ligger overlevelsen på ca. 8 procent og i offentligt rum ligger overlevelsen på ca. 24 procent. Derfor er mange boligforeninger, grundejerforeninger og lign. begyndt at investere i hjertestartere, da der ligger et stort potentiale for at redde liv i disse områder. Disse hjertestartere bør tilmeldes www.hjertestarter.dk, hvor ca. 20.000 hjertestartere i dag er synlige og tilgængelige for alarmcentraler, hjerteløbere og beboere i boligområderne. Optimalt er disse hjertestartere opsat 24/7 tilgængelige for alle.

Det skal tænkes til ende
”Det er vigtigt, at man har tænkt det hele til ende, når man vælger at opsætte en hjertestarter. En hjertestarter er en lille computer, der skal kontrolleres dagligt og opbevares forsvarligt, så den altid er klar til brug, og derfor er information og service vigtig”, forklarer Mark Russell fra SafetyGroup og uddyber, at det ligeledes er vigtigt, at virksomheden, der køber en hjertestarter, også stiller krav til leverandøren og får uddybet, hvad der følger med hjertestarteren i form af uddannelse, service, support, repeterende uddannelse og lignende.

Der er stor forskel på indholdet af serviceaftaler der tilbydes fra leverandørerne af hjertestarterne. Derudover bør man se efter, om leverandøren er godkendt til at servicere det produkt han tilbyder. Det er vigtigt at leverandøren i sidste ende kan leve op til de service og de garantier der følger det produkt han tilbyder. Se efter ”Godkendt distributør”, det er også en god ide at se om det firma man ønsker at handle med, er medlem af Brancheforeningen af hjertestarter forhandlere. Denne brancheforening er oprettet i 2018 for at sikre minimumskrav for medlemmerne i foreningen.

Udfordringerne med de ”gamle” hjertestartere
Hovedparten af de hjertestartere der i dag er opsat er ”gamle” produkter med teknologi fra 2003 og årene frem. Disse hjertestartere skal kontrolleres af ejerne (helst daglig), da disse maskiner selvtester en gang i døgnet og melder klar via blink, OK eller ok tegn. Maskinerne tester på forskellige parametre alt efter produkt. Hvis maskinerne finder fejl, vil de melde fejlen, ved at bippe eller stoppe med at melde ok.

Efter som mange hjertestartere i dag opsættes i udendørsskabe offentligt tilgængelige, bliver udfordringen – Hvem kontrollerer disse ”gamle” hjertestartere? Observerer vi at de melder fejl, har de behov for service, er de klar til brug ved hjertestop og er de hvor de skal være? Mange af disse hjertestartere er for længst udløbet på garantien fra producenterne. Hjertestarteren er en computer. Hvor mange af os har i dag en computer fra 2005?

Den nye generation af hjertestartere
Den nye generation af hjertestartere har i dag teknologier der løbende orienterer os som leverandører og ejere, om deres tilstand. Er jeg klar! Skal jeg have skiftet batteri eller elektroder! Hvordan har jeg det temperaturmæssigt! Er jeg der hvor jeg skal være! Disse teknologier kan gøre at vi som leverandør og I som ejere er sikre på, at den hjertestarter investering I har foretaget, også er klar til brug ved et hjertestop. Derudover har maskinerne teknologier der gør, at du kan blive vejledt i din hjertemassage. Yder du ikke hjælp, får du besked om at du skal begynde HLR. Ydermere kan maskinerne ved enkelte tryk på knapper, omstilles til genoplivning af børn. Maskinerne fås med et eller flere sprog (altid dansk som hovedsprog, ved et enkelt tryk på en knap skifter maskinen sprog). I sig selv er hjertestarteren blot ét ud af i alt fire led i overlevelseskæden, som øger overlevelsen ved hjertestop. Og selvom en hjertestarter er relativt nem at bruge og ikke kan gøre noget galt, er det vigtigt at hjertestarteren er pædagogisk opbygget, guider brugeren og som tidligere nævnt, klar 24/7.  

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem