logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Overblik & tryghed med en vedligeholdelsesplan

Har din ejer- eller andelsboligforening en fast plan for, hvornår facaden skal renoveres og vinduerne udskiftes? Lægger I penge til side til den dag, taget skal fornyes? Eller har I måske bare en buffer i økonomien, så der er råd til vedligeholdelse?

 

Hos langt de fleste ejer- og andelsboliger vil der altid være forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen, men det kan ofte være svært at overskue. Hvad skal der gøres? Hvornår skal det gøres? Og hvad kommer det til at koste?

Disse opgaver kan en vedligeholdelsesplan besvare. Den giver et samlet overblik over bygningens stand, fremtidige vedligeholdelser og økonomien bag.

Overblik og tryghed
En vedligeholdelsesplan udarbejdes af en rådgiver og ser på alle bygningsdele – også dem, der ikke fejler noget. Den fortæller forventet levetid, hvordan de skal vedligeholdes over tid, og hvad man kan forvente, at det vil koste. Planen forholder sig til mulighederne for udskiftning og reparation hos de bygningsdele, der er nedslidte. Samlet skaber det et detaljeret overblik.

”Vedligeholdelsesplanen er et redskab, du kan forholde dig til - uanset om du står som sælger, køber eller sidder i bestyrelsen i foreningen. Den skaber overblik og tryghed, når vigtige beslutninger om ejendommen skal træffes” fortæller Mikkel Petersen ved OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører. OBH-Gruppen A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med speciale i vedligeholdelsesplaner, vurderingsrapporter, renovering og energimærkning.

En fordel for flere parter
En vedligeholdelsesplan giver et samlet overblik over det vedligeholdelsesarbejde og de renoveringer, der er nødvendige. De giver bestyrelser i ejer- og andelsboligforeninger mulighed for i samspil med rådgiveren at vurdere, hvilke arbejder der skal prioriteres og i hvilken rækkefølge, således at der foreligger forslag til beslutning på generalforsamlinger.

”Med afsæt i vedligeholdelsesplanen kan bestyrelsen og generalforsamlingen indgå en dialog og planlægge, hvordan de på bedste måde driver deres ejendom, så den bevarer værdien” fortæller Mikkel Petersen, OBH-Gruppen A/S.

Vedligeholdelsesplanen skaber en gennemsigtighed for alle involverede parter. Salgsprocessen lettes i form af mindre administration og mindre juridisk efterspil, når alle oplysninger om ejendommen er gennemsigtige. Både køber og sælger kan træffe veloplyste beslutninger, og banker og realkreditinstitutioner kan låne penge ud på et reelt grundlag, fordi de har overblik over foreningens samlede økonomi.

Rettidig vedligehold
Det kan have store konsekvenser, hvis der ikke er overblik over vedligeholdelsen, og i sidste ende kan værdien af ejendommen forringes i sådan grad, at det går ud over de enkelte ejere og andelshaveres økonomi. Store uforudsete udgifter kan f.eks. betyde, at andelshavere kan blive teknisk insolvente.

”Der er ingen, der vinder ved ikke at vedligeholde ejendommen. Er ejendommen ikke velvedligeholdt, så taber ejendommen værdi, og det betyder, at den enkelte ejer og andelshaver også har en mindre værdi i sin bolig” fortæller Mikkel Petersen, OBH-Gruppen A/S.

En langsigtet vedligeholdelsesplan er derfor ikke blot nøglen til at holde ejendommen i optimal stand, men også en strategi til at sikre sig imod ubehagelige overraskelser og store ekstraregninger. En vedligeholdelsesplan skaber derfor værdi for ejendommen og for alle involverede parter.

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem