logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Kampen mod svampen

Af Bo Bjerre Hansen, Kommunikationskonsulent GI

Historiske kilder viser, at mennesket allerede i antikken kæmpede imod skimmelsvamp. Kampen foregår stadig, og i Danmark ledes arbejdet mod svampen af en gruppe forskere hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Skimmelsvamp kan gro, når den relative luftfugtighed i rumluften på kolde dage når over 40 %. Svampen spreder sine sporer så effektivt, at de i praksis findes overalt.

Skimmelsvampens sporer findes overalt, og således er alle boliger truet af skimmelsvamp, hvis der bliver problemer med fugt på fx vægge, gulve eller lofter.

Forskning til glæde for os alle
Her kommer Lars Gunnarsen fra SBi ind i billedet. Han leder et team, som på mange fronter arbejder for at oplyse om, hvordan man holder skimmelsvampen fra døren, og hvordan man kan fjerne den, hvis den er vokset frem. »Vi er et hold af skimmelsoldater, som arbejder på mange felter. Nogle betjener vores hotline, andre studerer svampearterne på nærmeste hold i mikroskop, mens andre igen fordyber sig i forskningsprojekter,« fortæller Lars Gunnersen.

Viden om skimmel
SBi har gjort viden om skimmelsvamp tilgængelig på hjemmesiden skimmel.dk, som kan bruges frit af alle. Siden rummer blandt andet generel viden om skimmelsvamp, konkrete vejledninger og instruktive film. Der er vejledninger på otte forskellige sprog.  Hotline Eksperter fra SBi sidder klar ved en særlig hotline, og kan svare på alle tænkelige spørgsmål om skimmelsvamp. »Vi har endnu ikke registreret et spørgsmål, som vi ikke kunne svare på,« fortæller videnskabelig assistent Kasper Cordt Olsen. Spørgsmålene spænder vidt. De fleste henvendelser er fra lejere, som oplever at de har skimmelsvamp, og som gerne vil have råd og vejledning. Nogle spørger til hvad man fx gør med indboet, efter at man har fået fjernet skimmelsvamp. Skal man vaske møblerne. Og kan det være rigtigt, at man kan måle skimmelsvamp med en dnatestmetode. »Vi kan så hjælpe, vejlede og ofte berolige. Det er min oplevelse, at folk har stor tillid til os som en neutral part,« fortæller Kasper Cordt Olsen. Forskning To unge forskere har i de senere år skrevet hver en Ph.d.-afhandling og en tredje er i gang. Mykologen Ulf Thrane giver holdet detaljeret viden om skimmelsvampen. »Mykologi er læren om svampe, og der er meget at lære. Jeg kigger bl.a. på, hvordan svampene vokser ved forskellige typer næring, og hvordan de opfører sig, når de sulter, eller kæmper imod hinanden,« fortæller Ulf, mens han betragter skimmelarten Aspergillus Versicolor.

Hotline
Via en særlig hotline kan du få kontakt til eksperter i skimmelsvamp. De giver råd og vejledning om skimmelsvamp. Skimmeltelefonen: 99 40 22 22.
Mere information på www.skimmel.dk Skimmel svamp

Skimmelsvamp behøver hverken sex eller lys, og den har ingen mave
Mennesket lærer hurtigt ikke at brænde fingrene og undgå muggent mad. Vi går heller ikke bare ud foran en bil. Men når skimmelsvampen gror i vores hjem, så er det langt fra alle, som tænker på at gøre noget ved det. Og hvis skimmelsvampen får mulighed for at brede sig, måske i det skjulte, så kan det føre til helbredsproblemer.
Dette billede af skimmelsvampen tegnes af professor Lars Gunnarsen fra SBi, som har viet sit liv til kampen mod svampen

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem