logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Sådan er de nye regler for håndværkerfradrag

Af: Henning Boye Hansen. Se nedenstående

Nye regler for service- og håndværkerfradrag er vedtaget.
Syv af de istandsættelsesarbejder og ydelser, som giver fradrag er taget af listen. Kun ét fradrag er nyt.

I den nyligt vedtagne lov er der ikke ændret i de overordnede regler. Der kan stadig fratrækkes op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hus og have og op til 12.000 kr. for udgifter til håndværkerbistand til istandsættelse af boligen mv. Som et helt nyt tiltag bliver disse beløbsgrænser fremover reguleret hvert år. 

Henning-Boye lowÆgtefæller har fortsat hvert deres fradrag
Er man gift har hver part sit eget fradrag. Chefkonsulent Henning Boye Hansen fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO forklarer: ”Som før er det stadig kun udgifter til arbejdsløn inklusiv moms, som kan fratrækkes via ordningen. Ligesom ægtefæller også stadig fremadrettet har hvert deres fradrag uanset hvem af dem, der har betalt regningen. Hjælpen til hus og have fortsætter, og der er ikke ændret i de typer af hjælp, som giver ret til fradrag for op til 6.000 kr. De består af fire typer,” forklarer Henning Boye Hansen.

De fire fradragstyper er:
1. Rengøringshjælp, hvilket også omfatter hjælp til vask og strygning
2. Vinduespudsning både indvendigt og udvendigt
3. Børnepasning, herunder hjælp til aflevering i og afhentning fra institutioner
4. Almindeligt havearbejde – græsslåning, lugning, klipning af hæk og beskæring af buske og træer - samt snerydning.

Istandsættelsesarbejder mv.
Fradrag for disse arbejdsopgaver er videreført uden ændring. Og de giver derfor også fremadrettet ret til fradrag indenfor den økonomiske ramme på 12.000 kr.:
1. Isolering af tag, ydervægge og gulve
2. Udskiftning af vinduer og døre, alternativt kun glas i samme
3. Udvendigt malerarbejde, herunder af døre, vinduer, vægge og gavle, men ikke af tag, herunder – ifølge SKAT - udhæng, vindskeder og sternbrædder
4. Installation/udskiftning af varmeanlæg, -pumper-, -styringsanlæg, ventilationsanlæg, fjernvarmeunits samt solfangere/-celler og hustandsvindmøller
5. Visse kloakarbejder og dræn
6. Forbedring af skorstene
7. Afmontering af brændeovne
8. Tilslutning til bredbånd
9. Radonsikring.

Nyheden er tyverisikring med alarmer


I den vedtagne lov er der en enkelt nyhed på positivlisten. Fremover kan udgifter (altså arbejdsløn) i forbindelse med installation af tyverialarmer fratrækkes under håndværkerfradraget.

Disse syv typer giver ikke længere ret til fradrag

En række ydelser er taget helt af listen. De er ikke længere forbundet med ret til fradrag:

1. Installation/udskiftning af anlæg til intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
2. Solafskærmning af vinduer og glasdøre 
3. Sikring mod oversvømmelse
4. Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
5. Ladestik til elbiler
6. Energirådgivning
7. Fjernelse af asbest, PCB og bly.

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem