logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside maj

maj 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Et aktuelt blik på realkreditmarkedet og de fastforrentede realkreditlån afslører, at vi fortsat har et rekordlavt renteniveau og det har ligget stabilt i en længere periode. Renteniveauet giver muligheder for jeres forening ift en attraktiv belåning.

Smukke og stilfulde indgangspartier til Boligforeninger, Fredede bygninger og erhverv

Af Christian Lütken, WeSecure

Indgangspartierne er opdelt i 4 kategorier, og fåes alle med en lang række af låsemuligheder, adgangskontrol/ systemer, samt forskellige typer glas, inkl. hærdet lamineret Sikkerhedsglas, Lyd-isoleret, Thermo-isoleret, etc.

I momsmæssig henseende omfatter tilbygninger ikke kun horisontale tilføjelser til en bygning. Ifølge Landsskatteretten omfatter det også tilfælde, hvor etagearealet udvides, fordi et tørreloft omdannes til lejligheder.

Lejligheder er mest til de unge. De ældre er til huse. Sådan var det engang, men ikke længere, viser tal fra Home

Moderne familiefar – el-delebilen giver mig frihed

Som familiefar på deltid for to piger, som skal transporteres mellem to hjem og fritidsaktiviteter, oplever Paul Anthony O’Brien, at det kan give udfordringer i det daglige. Det har en el-delebil sat en stopper for.

Af Pia Rasmussen, kommunikationskonsulent i Frederiksberg Forsyning

Bygassen har været forudsætningen for kulinariske oplevelser for hovedstadens borgere i mere end 160 år. Den har kæmpet mod el-komfuret i de sidste mange år, og er blevet udkonkurreret til opvarmning og belysning af andre energikilder. Men bygassen gi’r ikke op, for der er mange gode runde til at vælge bygas – ikke mindst er den miljøvenlig.

Af: Henning Boye Hansen. Se nedenstående

Nye regler for service- og håndværkerfradrag er vedtaget.
Syv af de istandsættelsesarbejder og ydelser, som giver fradrag er taget af listen. Kun ét fradrag er nyt.

I den nyligt vedtagne lov er der ikke ændret i de overordnede regler. Der kan stadig fratrækkes op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hus og have og op til 12.000 kr. for udgifter til håndværkerbistand til istandsættelse af boligen mv. Som et helt nyt tiltag bliver disse beløbsgrænser fremover reguleret hvert år. 

Vælg Leverandører

antennemesteren

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem