logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2019forside okt

Oktober 2019

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Forfatter: Partner, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe for andelsboligforeninger Jesper Buch.

Etablering af altaner er med god grund populært for tiden. Men hvordan skal etableringen behandles regnskabsmæssigt, og hvilke faldgrupper skal man undgå?

Etablering af en altan i en lejlighed giver lejligheden et løft, både i brugsværdien og i selve værdien.

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvor meget en ejer- eller andelsboligforening kan få for tørreloftet. Et nyt tag og nye pulterrum i kælderen indgår altid i handlen, men det kan være endnu mere værd.

Taglejligheder er eftertragtede, fordi de har ovenlys og ofte bedre udsigt. Derfor kan en ejendomsudvikler sælge dem til en høj kvadratmeterpris.

– det betaler sig

Glas- og sanitetsdækning belaster ejendomsforsikringen
De fleste forsikringer for boligejendomme – hvad enten ejendommen huser butikker eller ej – er kombinerede forsikringer, der dækker brand, andre bygningsskader samt grundejeransvar.

Gør dit Boligområde til et mere sikkert sted at bo med en hjertestarter med de nyeste teknologier

Hvert år får cirka 4000 mennesker hjertestop uden for de danske hospitaler. Heldigvis har den stigende andel af personer, der gør noget, når et medmenneske falder om, samt implementeringen af hjertestartere rundt om i landet bidraget til, at chancen for at overleve et hjertestop er øget markant over de seneste årtier.

Har din ejer- eller andelsboligforening en fast plan for, hvornår facaden skal renoveres og vinduerne udskiftes? Lægger I penge til side til den dag, taget skal fornyes? Eller har I måske bare en buffer i økonomien, så der er råd til vedligeholdelse?

Skrevet af Flemming Springborg. Seniorspecialist, Civilingeniør Rørcentret

Mange boligselskaber og private boligejere oplever, at der opstår problemer med kloaksystemerne. Det kan være lugt af kloak i køkkenet eller på badeværelset, forstoppelser, selv om kloakken lige er blevet renset, fugtige kældervægge eller rotter under stuegulvet.

Af Bo Bjerre Hansen, Kommunikationskonsulent GI

Historiske kilder viser, at mennesket allerede i antikken kæmpede imod skimmelsvamp. Kampen foregår stadig, og i Danmark ledes arbejdet mod svampen af en gruppe forskere hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Vælg Leverandører

antennemesteren

BannerDG180x520A

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem