logo privatboligen punch

Nyeste nummer
af bladet privatboligen
kan du hente her.

2017forside

November 2017

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Nyhedsbrev

Af Brian Fruergaard Larsen, Fruergaard Larsen A/S, Bygningsrådgivning

Vedligeholdelsesplanen er vigtig for din forening og for dig
Vedligeholdelsesplanen er et vigtigt redskab for foreningen. Den primære funktion er
• planlægning af vedligehold
• fasthold af ejendommens værdi
• sikre at ejendommen stadig er attraktiv ved køb og salg
• sikre mod store uforudsete udgifter

Af Hanne Berg, Lavtox

TRÆNEDBRYDENDE SVAMPE:
Ved bekæmpelse af svampeangreb i bygningskonstruktioner er artsbestemmelsen meget vigtig. l princippet skelnes mellem angreb af Ægte Hussvamp og andre svampearter. Når arts bestemmelsen er foretaget og årsagen til angrebet – fugtkilden - er klarlagt, kan selve bekæmpelsen planlægges og gennemføres.

Undersøg luftkvaliteten og indeklimaet i din boligforening

Det er for mange mennesker vigtigt at have en sund hverdag, og gøre aktive tiltag for at opretholde en sund livsstil. Vi bruger livet igennem en stor del af vores tid i hjemmet, og en sund hverdag kræver for mange mennesker også et godt indeklima, hvad enten man er lejer eller ejer.

De nye andelshavere risikerer ifølge budgetterne et lejechok i år 10-11, med stigninger på op til 400%. Fra budgetår år 11 vil alle nye andelshavere betale samme boligydelse kr. 2.302/m2. I budgetårene 1-9 betaler alle forskellig boligydelse fra kr. 574/m2 til kr. 1.702/m2. Disse boligydelser hæves med 2% p.a. Sælger Bach Gruppen scorer 100% gevinst efter fire års ejerskab. Stiftelsesgrundlaget fokuserer alene på boligydelse og viser ikke balancen i år 1-11 eller fra 12-30 Banken giver ingen garanti for uændrede bidrags- og rentesatser, der kan ændres vikårligt Høring i Landstingssalen d. 08-11-2017 kl. 13-16

På landsplan er der mange ældre andelsbolig- og ejerlejlighedsforeningerne, der påtænker at anskaffe nye køkkener.

Der er små og store lejligheder, der er små og store andelshuse. Fælles for dem alle er et stort behov for at forny de gamle og slidte køkkener.

Vælg Leverandører

FF banner


 

Bjornstad right

Gem

Gem

 

Hartvig side

Gem

Gem

dansk-glasforsikring